Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Invasiva främmande arter – ramavtal för fastställande av invasiva främmande arte...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
25/05/2013
Sista anbudsdag:
08/07/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.2/ETU/2013/0026
Invasiva främmande arter – ramavtal för fastställande av invasiva främmande arter som bekymrar EU.
Invasiva främmande arter är arter som förflyttats utanför sitt naturliga område tvärsöver ekologiska barriärer på grund av människan, och som får fäste och sprider sig på den nya platsen och inverkar negativt på den biologiska mångfalden, samhället och ekonomin. Invasiva främmande arter beräknas ha kostat EU minst 12 000 000 000 EUR/år under de 20 senaste åren och skadekostnaderna fortsätter att öka.För att man på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med de problem som är förenade med invasiva främmande arter kommer kommissionen att föreslå ett särskilt rättsligt instrument, i syfte att försöka förhindra invasiva främmande arters inträde, för inrättandet av ett system för tidig varning och snabba insatser och en mer effektiv hantering av invasiva främmande arter som har fått fäste och börjat sprida sig.För att man ska kunna garantera harmoniserade och prioriterade åtgärder på EU-nivå ska det rättsliga instrumentet inriktas på en gemensam uppsättning invasiva främmande arter som bekymrar EU. Denna undersökning syftar till utarbetande av det nödvändiga metodologiska ramverket för att upprätta en förteckning över invasiva främmande arter som bekymrar EU.Förteckningen över invasiva främmande arter som bekymrar EU ska understödjas av vetenskapliga bevis i form av riskbedömning. Inom EU finns det dock ingen harmoniserad standardmetodologi för riskbedömning för bedömning av de risker som invasiva främmande arter innebär. Inom ramen för detta kontrakt ska det stöd som är nödvändigt för utvecklingen av en första förteckning över invasiva främmande arter som bekymrar EU tillhandahållas. Detta genom tillhandahållande av en uppdaterad granskning av riskbedömningar av invasiva främmande arter, utveckling av de lägsta standarder som är nödvändiga för att säkerställa att en riskbedömning är ändamålsenlig samt kritisk undersökning av befintliga metoder för riskbedömning av invasiva främmande arter i ljuset av dessa lägsta standarder.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
25/05/2013 00:00
Ingen text
28/06/2013 16:30
01/07/2013 00:00
08/07/2013 16:00
23/07/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2013/S 100-170265 Meddelande om upphandling 25/05/2013 00:00