Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Städtjänster, avfallshantering, specialbehandlingar och trädgårdsskötsel
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
15/07/2017
Sista anbudsdag:
17/08/2017
Status:
Stängd
Information
AO/008/17.
Städtjänster, avfallshantering, specialbehandlingar och trädgårdsskötsel
Tjänsterna inom ramen för denna anbudsinfordran är uppdelade i följande tjänster: — Fullständig inre och yttre städning av byggnader (fasader) och idrottsplatser. — Avfallshantering, inbegripet underhåll och drift av återvinningscentralen. — Underhåll av sanitetsbehållare och avfallsbehållare för vassa föremål samt bortskaffande av konfidentiella handlingar. — Desinfektion och skadedjursbekämpning. — Förebyggande av legionellabakterier i bevattningssystem. — Underhåll av invändiga och utvändiga trädgårdar samt grönområden som angränsar till EUIPO:s byggnader.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Särskilt tillstånd genom vilket den ekonomiska aktören tillåts utföra kontrakt av detta slag i det land där denne är etablerad eller tillhandahållande av bevis för att denne är medlem i en särskild yrkesorganisation. Anbudsgivaren ska i synnerhet tillhandahålla ett särskilt tillstånd som rör avfallshantering och utförande av behandlingar avseende desinfektion och skadedjursbekämpning. Om denna tjänst läggs ut på underleverantörer ska ett tillstånd i underleverantörens namn tillhandahållas.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
15/07/2017 00:00
17/08/2017 13:00
24/08/2017 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 134-273598 Meddelande om upphandling 15/07/2017 00:00