Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förvaltningstjänster för post och distribution
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
28/06/2017
Sista anbudsdag:
10/08/2017
Status:
Stängd
Information
OP-1404.
Förvaltningstjänster för post och distribution
Syftet med denna anbudsinfordran är att tilldela 2 ramavtal för tillhandahållande av tjänster avseende intern post och distribution samt expressleverans. Anbudsinfordran är indelad i följande 2 delar: Del 1 – tjänster avseende intern post och distribution. Del 2 – expressleveranstjänster. För varje del kommer EIB att tilldela ett ramavtal med en enda tjänsteleverantör.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
28/06/2017 00:00
10/08/2017 23:59
16/08/2017 16:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tjänster avseende intern post och distribution
Del 1 – tjänster avseende intern post och distribution består av följande operativa verksamheter: Verksamhet 1.1 – tjänster avseende intern postdistribution. Verksamhet 1.2 – centrala postavdelningstjänster. Verksamhet 1.3 – stöd för dokumentation och publikationer. Verksamhet 1.4 – tjänster avseende digital postavdelning (tillval). Kravspecifikationerna tillhandahåller en ingående beskrivning av kraven på tjänsterna samt nuvarande befintliga tjänster.
Del 2
Expressleveranstjänster
Del 2 – expressleveranstjänster består av följande operativa verksamheter: Verksamhet 2.1 – expressposttjänster. Verksamhet 2.2 – visum- och tulltjänster. Kravspecifikationerna tillhandahåller en ingående beskrivning av kraven på tjänsterna samt nuvarande befintliga tjänster.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 121-244249
Meddelande om upphandling
28/06/2017 00:00