Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållande av arkiv för företagsarkitektur
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
06/07/2017
Sista anbudsdag:
18/09/2017
Status:
Stängd
Information
17.CAT.OP.102.
Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållande av arkiv för företagsarkitektur
Det kontrakt som ska tilldelas avser tillhandahållande av följande tjänster till stöd för Europeiska försvarsbyråns (European Defence Agency – EDA) arkivverktyg för arkitektur: förebyggande, avhjälpande och förbättrande underhåll, utbildning, tekniskt stöd och konsultverksamheter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/07/2017 00:00
18/09/2017 17:00
19/09/2017 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 127-258340
Meddelande om upphandling
06/07/2017 00:00