Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
AO 10688 Stöd och rådgivning avseende den semantiska webben
Upphandlande myndighet:
Publications Office of the European Union (OP)
Publiceringsdatum i TED:
23/08/2017
Sista anbudsdag:
04/10/2017
Status:
Stängd
Information
AO 10688.
AO 10688 Stöd och rådgivning avseende den semantiska webben
Tillhandahållande av IT-tjänster med anknytning till rådgivning avseende den semantiska webben: Den framtida uppdragstagarens huvuduppgifter kommer att vara utarbetandet av förslag, tekniska specifikationer och prototyper för förbättring av den nuvarande implementeringen och konfigurationen av Cellar och andra system som använder semantisk teknik. Dessutom ska den framtida uppdragstagaren tillhandahålla rådgivning (konceptuell och teknisk) inom området semantisk teknik i samband med verksamheten vid Publikationsbyrån. Vidare planeras tekniskt stöd för upprättande och utförande av provning som visar att utvecklade system överensstämmer med de tekniska specifikationerna inbegripet framställning av provningsrapporter. Obs.: Semantisk teknik används emellertid i olika system: portalen för öppna data, EuroVoc (framställning och spridning), metadataregister.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
23/08/2017 00:00
Ingen text
Ingen text
04/10/2017 23:59
11/10/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 160-329621 Meddelande om upphandling 23/08/2017 00:00