Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster för att övervaka efterlevnaden av hygienregler vad gäller produktionen ...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
25/07/2017
Sista anbudsdag:
27/09/2017
Status:
Stängd
Information
UCA -17/033.
Tjänster för att övervaka efterlevnaden av hygienregler vad gäller produktionen och distributionen av livsmedel och drycker i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens råd i Bryssel
Öppet förfarande för att — tillhandahålla revisionstjänster för att bedöma efterlevnaden av krav på livsmedelssäkerhet, särskilt infrastrukturens överensstämmelse, genomförandet av god hygienpraxis och god praxis avseende egeninspektion samt en stödjande roll som inbegriper tillhandahållande av rådgivning och vägledning i förhållande till livsmedelshygien, — utföra mikrobiologiska analyser eller någon annan relevant kontroll.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
25/07/2017 00:00
27/09/2017 23:59
02/10/2017 16:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 140-286826 Meddelande om upphandling 25/07/2017 00:00