Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning till stöd för Refit-utvärderingen av Europaparlamentets och rådets ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
06/07/2017
Sista anbudsdag:
31/08/2017
Status:
Stängd
Information
ENV.E.1/ETU/2017/0016.
Undersökning till stöd för Refit-utvärderingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27.6.2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB-direktivet)
Det övergripande syftet med detta kontrakt är att bistå Europeiska kommissionen vid Refit-utvärderingen av direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB). Anbudsgivaren ska samla, bedöma och sammanställa bevis för utförandet av utvärderingen. I undersökningen kommer utvärderingen att tas upp utifrån granskning av följande kategorier: ändamålsenlighet, effektivitet, relevans och samstämmighet samt dess EU-mervärde. Som en viktig del av denna undersökning ska den utvalda anbudsgivaren samla bevis och bedöma i) tillämpningen av hela SMB-direktivet i alla EU-medlemsstater, inbegripet dess förhållande till internationella fördrag, ii) situationen för genomförandet i olika medlemsstater, iii) i vilken utsträckning SMB-direktivet har bidragit till att miljöhänsynen integrerats i processen för planering, utarbetande och antagande.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
06/07/2017 00:00
31/08/2017 16:00
14/09/2017 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 127-258353
Meddelande om upphandling
06/07/2017 00:00