Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till nationella kostundersökningar i enlighet med metoden för EU-meny (ett ...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
11/07/2017
Sista anbudsdag:
13/10/2017
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/DATA/2017/02.
Stöd till nationella kostundersökningar i enlighet med metoden för EU-meny (ett 7:e stöd) – undersökningen om barn, vilken innefattar försökspersoner i åldrarna 3 månader upp till 9 år
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tilldela direkta tjänstekontrakt till organisationer från EU-medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Schweiz och Serbien, som har statliga mandat att genomföra en kostundersökning på nationell nivå under perioden 2017 till 2022 eller 2018 till 2023, om en nationell kostundersökning inte har finansierats som en del av processen för EU-meny eller genomförts i landet under de senaste 5 åren för den planerade målgruppen (som referensdatum avses fältarbetets startdatum). Uppdragstagaren/uppdragstagarna ska i enlighet med resulterande kontrakt antingen anpassa eller utforma den metod som ska användas för dessa undersökningar i enlighet med Efsas riktlinjer för metoden för EU-meny. De kostdata som samlas in via kontrakten ska vara tillgängliga för Efsas vetenskapliga verksamheter utan begränsningar avseende användning av dessa.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
11/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 130-265062
Meddelande om upphandling
11/07/2017 00:00