Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
ENTR/F2 – Undersökning för att bedöma effekten av möjlig lagstiftning för att ök...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
25/06/2013
Sista anbudsdag:
19/08/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
284/PP/ENT/IMA/13/1112419
ENTR/F2 – Undersökning för att bedöma effekten av möjlig lagstiftning för att öka öppenheten avseende nanomaterial på marknaden.
I meddelandet om den andra översynen av lagstiftningen om nanomaterial som antogs den 3.10.2012 kungjordes att ”kommissionen kommer att inleda en konsekvensbedömning för att identifiera och utveckla de lämpligaste sätten att öka öppenheten och säkra tillsyn. Här ingår en ingående analys av datainsamlingsbehoven i det sammanhanget. Analysen kommer att innefatta de nanomaterial som i dag faller utanför befintliga system för anmälan, registrering eller godkännande”. Kommissionen kommer i synnerhet att överväga huruvida den ska föreslå ett register över nanomaterial och produkter som innehåller nanomaterial som sträcker sig längre än de befintliga skyldigheterna enligt Reach och CLP. I undersökningen ska relevanta data som behövs för denna konsekvensbedömning insamlas, i synnerhet avseende kostnaderna och den administrativa börda som den potentiella registreringsskyldigheten skulle innebära för företagen, potentiell inverkan på dessas konkurrenskraft och potentiell inverkan av motverkande av innovation i Europa, tillsammans med potentiella fördelar med den information som skapas för konsumenter och beslutsfattare, jämfört med befintliga informationskällor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
25/06/2013 00:00
19/08/2013 23:59
19/08/2013 23:59
26/08/2013 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2013/S 121-206365 Meddelande om upphandling 25/06/2013 00:00