Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om genomförbarhetsfrågor som rör tillämpningen av bilaga VIII till ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
11/08/2017
Sista anbudsdag:
21/09/2017
Status:
Stängd
Information
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Undersökning om genomförbarhetsfrågor som rör tillämpningen av bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, om harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas...
Målen med denna undersökning är i) att analysera genomförbarheten avseende vissa bestämmelser i bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (kommissionens förordning (EU) 2017/542, om harmoniserade uppgifter vid insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas, nedan kallad bilaga VIII) avseende vissa industrier med komplexa materialinsatser och leveranskedjor samt ii) att undersöka och föreslå alternativ för att ta itu med genomförbarhetsfrågor som tas upp av vissa intressenter om dessa är bekräftade, utan att gå miste om information som krävs för att utsedda organ/giftinformationscentraler ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med artikel 45 i CLP-förordningen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Milstolpar
11/08/2017 00:00
Ingen text
Ingen text
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 153-316351 Meddelande om upphandling 11/08/2017 00:00