Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Nätverk av experter på rörlighet inom EU – fri rörlighet för arbetstagare och sa...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
16/08/2017
Sista anbudsdag:
15/09/2017
Status:
Stängd
Information
VT/2017/012.
Nätverk av experter på rörlighet inom EU – fri rörlighet för arbetstagare och samordning av social trygghet
Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande rättighet som tillerkänns unionsmedborgare genom artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Med avseende på fri rörlighet för arbetstagare samordnas dessutom nationella sociala trygghetssystem, enligt artikel 48 i FEUF, av rättsliga EU-instrument. Syftet med EU:s samordning av social trygghet är att säkerställa att personer som flyttar inom Europeiska unionen inte förlorar några rättigheter beträffande social trygghet. Detta mål kan endast uppnås om EU:s bestämmelser om samordning är lämpliga för och i linje med den ekonomiska och sociala utvecklingen i de nationella lagstiftningarna om social trygghet som de samordnar. För ytterligare uppgifter se upphandlingsdokumenten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Tillhandahållande av juridisk expertis inom området fri rörlighet för arbetstagare och samordning av social trygghet och spridning av kunskap inom detta område Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Del 2 Sammanställning och analys av data på EU-nivå och nationell nivå Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 163-335373 Rättelse 26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208 Meddelande om upphandling 16/08/2017 00:00