Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Säkerhets- och skyddstjänster, Luxemburg
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
20/07/2017
Sista anbudsdag:
08/09/2017
Status:
Stängd
Information
LZ-1390.
Säkerhets- och skyddstjänster, Luxemburg
Denna anbudsinfordran är indelad i följande 3 delar: Del 1: tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet. Del 2: tjänster avseende säkerhetsrådgivning. Del 3: tjänster avseende skyddsrådgivning. Tjänsteleverantörens uppgifter kommer att vara att stödja skyddet av kundens anställda, lokaler, utrustning, kunskap och evenemang i Luxemburg mot avsiktlig och/eller oavsiktlig skada genom att utföra olika tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet (del 1), tjänster avseende säkerhetsrådgivning (del 2) samt tjänster avseende skyddsrådgivning (del 3). Anbudsgivare får ansöka för del 1 eller för del 2 eller för del 3 eller för delarna 2 och 3. Med andra ord ska den anbudsgivare som ansöker för del 1 inte ansöka för del/delarna 2 och/eller 3 och vice versa. Varje anbud kommer att bedömas separat.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
20/07/2017 00:00
08/09/2017 23:59
11/09/2017 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet Tjänster för säkerhets- och skyddsverksamhet.
Del 2 Tjänster avseende säkerhetsrådgivning Tjänster avseende säkerhetsrådgivning.
Del 3 Tjänster avseende skyddsrådgivning Tjänster avseende skyddsrådgivning.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 137-280402 Meddelande om upphandling 20/07/2017 00:00