Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Potential för minskning av utsläpp av växthusgaser från sjötransporter med ankny...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
31/05/2013
Sista anbudsdag:
19/07/2013
Status:
Stängd
Information
CLIMA.B.3/ETU/2013/0015.
Potential för minskning av utsläpp av växthusgaser från sjötransporter med anknytning till EU och dess inverkan.
Kontraktet ska leda till fastställande av marginalkostnader för minskning inom sektorn och minskningspotential för utsläpp av växthusgaser från sjötransporter fram till 2030 vilka är meningsfulla under alla omständigheter (no-regret). Med no-regret menas att kostnaderna för utsläppsminskningen, såsom investeringskostnader, driftskostnader eller koldioxidkostnader förblir lägre än de besparingar, i synnerhet i form av bränsle, som följer av utsläppsminskningen.I synnerhet ska inom ramen för kontraktet fastställas kostnadseffektiva minskningar av utsläpp av växthusgaser inom branschen samt det övergripande kostnadseffektiva bidraget från sjötransporter för att ta itu med klimatförändringar, inbegripet genom inköp av klimatkompensation/utsläppsrätter från andra sektorer.Inom ramen för kontraktet ska även en känslighetsanalys genomföras av bakomliggande parametrar som leder till en varians av utsläpp av växthusgaser från sjötransporter. I synnerhet ska tydligt framgå inverkan av förändringar i BNP och dess geografiska fördelning, prisförändringar för bränsle och förbättring av utformning och driftsmässig energieffektivitet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
31/05/2013 00:00
Ingen text
19/07/2013 16:00
31/07/2013 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 104-177412
Meddelande om upphandling
31/05/2013 00:00