Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av undersökningar avseende radarbildstillämpninga...
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
21/07/2017
Sista anbudsdag:
29/09/2017
Status:
Stängd
Information
17.CAT.OP.080.
Ramavtal för tillhandahållande av undersökningar avseende radarbildstillämpningar till stöd för underrättelseinformation som direkt visar vilka motåtgärder som bör vidtas (REACT 2)
Det allmänna målet med projektet avseende radarbildstillämpningar till stöd för underrättelseinformation som direkt visar vilka motåtgärder som bör vidtas (Radar imagEry Applications supporting ACTionable intelligence 2 – REACT 2) är att stödja analytiker/operatörer avseende bildunderrättelser (imagery intelligence – IMINT) med praktiska verktyg för att öka nivåerna av situationsmedvetenhet och att beakta komplexiteten i samband med användning av satellitbilder för militära ändamål.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
21/07/2017 00:00
29/09/2017 16:00
02/10/2017 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 138-282416
Meddelande om upphandling
21/07/2017 00:00