Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomförande och tolkning av en uppsättning in vitro-tester för bedömningen av u...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
03/08/2017
Sista anbudsdag:
03/11/2017
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/PRAS/2017/01.
Genomförande och tolkning av en uppsättning in vitro-tester för bedömningen av utvecklingsneurotoxicitet
Det övergripande målet med denna upphandling är att påskynda utvecklingen och användningen av in vitro-testmetoder, som genomförs i ett cellsystem som är relevant för människor, med kapacitet för kostnads- och tidseffektiva tester av kemikalier som potentiellt kan störa utvecklingen av nervsystemet, dvs. förutsägelse av faror avseende den neurologiska utvecklingen för människors hälsa. Detta arbete ska utföras i 2 etapper. Den första etappen kommer att inriktas på utvecklingen av testsystemen, generering av data med hjälp av relevanta kemikalier för valideringssyften samt utformningen och användningen av verktyg för dataanalys. Den andra etappen kommer att omfatta utarbetande av vägledning avseende användning och tolkning av data, beskrivningar av möjliga tillämpningsområden samt fallstudier avseende användning av data inom ramen för en samordnad strategi för testning och bedömning (integrated approach to testing and assessment – IATA).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
03/08/2017 00:00
26/10/2017 23:59
27/10/2017 00:00
03/11/2017 14:30
06/11/2017 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 198-406283 Rättelse 14/10/2017 00:00
2017/S 147-303487 Meddelande om upphandling 03/08/2017 00:00