Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om arkitekturen avseende fordonsbaserad radiokommunikationsutrustni...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Railways (ERA)
Publiceringsdatum i TED:
19/08/2017
Sista anbudsdag:
18/09/2017
Status:
Stängd
Information
ERA 2017 31 OP.
Undersökning om arkitekturen avseende fordonsbaserad radiokommunikationsutrustning
Huvudsyftet med undersökningen är att tillhandahålla information och slutsatser om de mest lämpliga alternativen vad gäller arkitekturkoncept för fordonsbaserat kommunikationssystem, genom vilka tillräcklig flexibilitet för att stödja nuvarande och framtida användarbehov skulle kunna tillhandahållas, för att möjliggöra förändringar kopplade till andra radiotekniker, radiofrekvenser och tillämpningar under dess livstid – ungefär mellan 2020 och 2040 – till låga kostnader för uppdateringsverksamhet. Därmed ska inte bara programvaruarkitekturen undersökas, utan även maskinvaruarkitekturen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas stödet för radiotillämpningar som för närvarande är obligatoriska i TSD Trafikstyrning och signalering (Control-Command and Signalling – CCS).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
19/08/2017 00:00
18/09/2017 12:00
19/09/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 158-326547
Meddelande om upphandling
19/08/2017 00:00