Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Internationella säkerhetstjänster
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
31/08/2017
Sista anbudsdag:
06/10/2017
Status:
Stängd
Information
LZ-1412.
Internationella säkerhetstjänster
Syftet med denna anbudsinfordran är att tillhandahålla utkontrakterat tillhandahållande av tjänster för att täcka alla EIB:s behov beträffande säkerhet, skydd och hälsa för all affärsverksamhet utanför Luxemburg, i linje med dess affärsverksamhet och företagsstrategi. Denna anbudsinfordran kommer att delas upp i 5 delar enligt följande: — Del 1: information och underrättelse avseende utlandet. — Del 2: säkerhetsrådgivning avseende utlandet. — Del 3: säkerhets- och skyddstjänster för personal i utlandet. — Del 4: nödevakuering. — Del 5: utbildningsstöd. Alla delar kommer att tilldelas samtidigt. Det är tillåtet för 1 anbudsgivare att lämna anbud för mer än 1 del men i så fall måste anbudsgivarna lämna ett separat anbud för varje del. Varje del kommer att bedömas separat.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
31/08/2017 00:00
06/10/2017 23:59
10/10/2017 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Information och underrättelse avseende utlandet Del 1 avser tillhandahållande av information om global säkerhet och medicinsk information för att stödja kundens verksamhet utomlands och för att tillhandahålla skräddarsydda undersökningar om alla frågor av aktuellt eller växande intresse rörande säkerhet och medicin.
Del 2 Säkerhetsrådgivning avseende utlandet EIB håller på att utvidga sina globala affärsresor och uppdrag, varav vissa kommer att ske i miljöer med högre risk. EIB har nästan 40 externa kontor belägna utanför Luxemburg och ökar för närvarande sin portfölj utomlands i Europa, Afrika samt Central- och Sydamerika. En fullständig förteckning över de befintliga platserna finns i upphandlingsdokumenten. Ett antal av EIB:s uppdrag kommer att gå till landsbygden eller avlägsna platser, bort från större städer eller inreseställen, och vissa av destinationerna är områden där det kan finnas risk för personalens säkerhet. EIB erkänner sitt ansvar och avser därför att se till att lämpliga stödtjänster planeras för att hantera en sådan situation. Tjänsterna för del 2 omfattar alla möjliga scenarier för ett säkerhetstillbud som kan äga rum. Anbudsgivaren förväntas ha erfarenhet av att arbeta med en mängd olika personalsäkerhetsrisker så att denne har en omfattande förståelse av hur man hanterar sådana situationer.
Del 3 Säkerhets- och skyddstjänster för personal i utlandet Del 3 avser tillhandahållande av skyddande säkerhetstjänster för EIB:s personal som gör resor beträffande och/eller arbetar på platser i EU och utomlands, utom vid EIB:s huvudkontor som är beläget i Luxemburg. Det avser särskilt tillhandahållande av säkerhetsstödtjänster för affärsresenärer på uppdrag eller extern kontorspersonal där personer på marken kan behöva möta och välkomna, utföra säkerhetseskort, arrangemangstjänster.
Del 4 Nödevakueringstjänster Del 4 avser tillhandahållande av evakueringstjänster för att tillhandahålla nödtransport i händelse av en kris eller nödsituation som uppstår under ett uppdrag eller vid platserna för EIB:s externa kontor.
Del 5 Utbildningsstöd Del 5 avser tillhandahållande av specialiserade och allmänna säkerhets- och hälsoutbildningspaket, inbegripet moduler för e-lärande, för EIB:s personal på uppdrag eller i Luxemburg, särskilt med avseende på hälso- och sjukvård och säkerhet vid resor.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 166-341075 Meddelande om upphandling 31/08/2017 00:00