Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Analys till stöd för genomförandet i praktiken av artiklarna 8a–8c i rådets dire...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
13/09/2017
Sista anbudsdag:
17/10/2017
Status:
Stängd
Information
ENER/D3/2017-209-2.
Analys till stöd för genomförandet i praktiken av artiklarna 8a–8c i rådets direktiv 2014/87/Euratom
Detta projekt är en del av kommissionens verksamhet för att stödja EU:s medlemsstater, behöriga tillsynsmyndigheter och licenstagare i ett effektivt genomförande av artiklarna 8a–8c i rådets direktiv 2014/87/Euratom genom att underlätta utbytet av erfarenheter och främja ett mer konsekvent och ambitiöst genomförande av dessa bestämmelser på EU-nivå. För detta ändamål arbetar kommissionen redan med medlemsstater och behöriga tillsynsmyndigheter, särskilt genom den europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (European nuclear safety regulators group – Ensreg), för att diskutera nationella förhållningssätt och för att fastställa ytterligare arbete som kan stödja starkare konvergens i genomförandet av kärnsäkerhetsmålet. Projektet kompletterar verksamheten med Ensreg och är utformat i syfte att ligga till grund för och fastställa framtida arbetsområden och prioriteringar för Europeiska kommissionen i detta sammanhang.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 175-357697
Meddelande om upphandling
13/09/2017 00:00