Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av handhållen utrustning för gränsövervakning och...
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
21/09/2017
Sista anbudsdag:
23/10/2017
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/796/2017/AH.
Ramavtal för tillhandahållande av handhållen utrustning för gränsövervakning och gränskontroller
Upphandlingen är indelad i följande 5 delar enligt typen av utrustning: Del 1: handhållna värmekameror. Del 2: glasögon för mörkerseende. Del 3: kikare med mörkerseende. Del 4: koldioxiddetektorer (CO2). Del 5: hjärtslagsdetektorer (heart beat detectors – HBD).
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
21/09/2017 00:00
23/10/2017 23:59
30/10/2017 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Handhållna värmekameror — De erfordrade värmekamerorna ska vara handhållna, okylda termiska bildgeneratorer med en projektor för binokulär uteffekt i form av bilder som används för att skapa en bild som ses av användarens 2 ögon. — Kamerorna bör möjliggöra en övervakningskapacitet på medelräckvidd under patrullering till fots eller med fordon i europeiska klimatförhållanden. — Kamerorna ska levereras i form av en uppsättning av följande: kamerahus, 2 uppsättningar av batterier, strömförsörjning för batteriet, uppsättning för rengöring/service, transportlåda. — Värmekamerorna ska ha låg vikt och vara ergonomiskt utformade för handhållen verksamhet. — Den beräknade tiden för arbete under garantiperioden är ungefär 4 timmar per dag.
Del 2 Glasögon för mörkerseende — De erfordrade anordningarna för mörkerseende ska vara monokulära glasögon för mörkerseende med ett brett synfält (field of view – FOV) på över 38º, med ett enskilt optiskt objektiv och en enskild bildförstärkare men med 2 okular. Glasögonen bör möjliggöra en övervakningskapacitet på kort räckvidd under patrullering till fots eller med fordon i europeiska klimatförhållanden. — Glasögonen för mörkerseende (night vision goggles – NVG) ska tillhandahålla en högkvalitativ bild av landskapet under typiska förhållanden som råder på natten i EU som kan jämföras med den bildkvalitet som kan erhållas med blotta ögat under förhållanden som råder på dagen. — Glasögonen för mörkerseende ska ha inbyggda bildförstärkarrör av standardiserade mekaniska mått och elförsörjningssystem av standardtyp. Rör av icke-standardiserade dimensioner/med icke-standardiserad spänning godtas inte. — Glasögonen för mörkerseende ska ha låg vikt och ergonomisk utformning med möjlighet att fästa på huvudet. Ansiktsmask erfordras.
Del 3 Kikare med mörkerseende — De erfordrade kikarna med mörkerseende ska vara monokulära anordningar för mörkerseende med enskilt optiskt objektiv och en enskild bildförstärkare men med 2 okular. Kikarna bör möjliggöra en övervakningskapacitet på kort till medellång räckvidd under patrullering till fots eller med fordon i europeiska klimatförhållanden. — Kikarna med mörkerseende ska tillhandahålla en högkvalitativ bild av landskapet under typiska förhållanden som råder på natten i EU som kan jämföras med den bildkvalitet som kan erhållas med blotta ögat under förhållanden som råder på dagen. — Kikarna med mörkerseende ska konstrueras med bildförstärkarrör av standardiserade mekaniska mått och elförsörjningssystem av standardtyp. Rör av icke-standardiserade dimensioner/med icke-standardiserad spänning godtas inte. — Kikarna med mörkerseende ska ha låg vikt och ergonomisk utformning med möjlighet att fästa på huvudet. — Praktiskt taget alla tekniska och funktionella krav samt miljöskyddskrav för glasögonen för mörkerseende är tillämpliga på kikarna men utöver uppsättningen av glasögon för mörkerseende ska anbudsgivaren tillhandahålla ett ytterligare objektiv med tre gångers förstoring (x3) som ska ingå i transportväskan. — Objektivet (x3) ska snabbt och lätt kunna fästas på stommen för glasögonen för mörkerseende i fältmiljö. — Anordningen med fastsatt objektiv ska överensstämma med miljöskydd enligt vad som anges i punkt 5.3.5 i detta dokument.
Del 4 Koldioxiddetektorer (CO2) Koldioxiddetektorerna (CO2) ska användas för mätning av den befintliga koncentrationen av CO2 inom en sluten volym för att upptäcka människor som gömmer sig i trånga utrymmen såsom släpvagnar, rum och fordon (övervakning av koncentrationen av CO2 i människors utandningsluft). Koldioxiddetektorutrustningen ska innehålla följande tillbehör: — Slitstark transportväska. — Bärrem. — Gummimuff för skydd mot stötar. — Uppsättning hörlurar (ljud). — Billaddningskabel (endast 12 V/likström [direct current – DC]). — Adapter 220 V/växelström (alternating current – AC). — Dataöverföringskabel och IR-datorgränssnitt. — Programvaran PM-COM för visning av lagrade data, inklusive cd. — Provtagningssond (slang): Möjliga varianter är a) en styv stång med anslutningsdon eller b) en slang som skyddas av stela löstagbara delar (delarna måste vara ihopgängade för att förhindra att de lossnar eller blockeras under användning), längd: minst 1,5 m. — Filter med damm- och vattenslang. — Lässtativ och monteringsklämma. — Kalibreringsadapter/provtagningsadapter.
Del 5 Hjärtslagsdetektorer Hjärtslagsdetektorn ska kunna möjliggöra exakt upptäckt av människor gömda i stationära fordon (oavsett fordonens totalvikt) under gränsövergångsförhållanden där en konstant frekvens av fordon är närvarande (vibrationer från grunden på grund av fordon som passerar). Detta ska inte påverka driften och riktigheten hos resultaten som hjärtslagsdetektorn åstadkommer. Hjärtslagsdetektorutrustningen (systemet) ska innehålla följande: — Robust bärbar dator (resistent mot mekaniska stötar) med förinstallerade specialiserade applikationer (programvara för upptäckt av hjärtslag) med pekskärm i färg och en storlek på minst 12 tum diagonalt. — Transportväska för bärbar dator och kabel för uppladdning. — Systemsensorer (skyddade från miljöfaktorer – frost, regn, hagel etc.) och relaterade tillbehör för montering på fordonets metall- eller plastdelar. — Tillhörande kablar, 2 USB-anslutningsdon och lämpliga anslutningsdon för 4 sensorer (inbegripet sensorkontrollmodul vid behov) samt möjlighet att ansluta tangentbord och mus. — Anordning för laddningsbara ackumulatorer. — Transportväska för systemet med uppdelade lådor för lagring och transport av systemkomponenter. Transportväskan ska vara slagtålig och stå emot fukt samt tillräckligt stor för att rymma hjärtslagsutrustningen och alla dess delar. — Fullständig dokumentation och användarhandbok, i digital och tryckt form, på åtminstone engelska. — 4 vibrationssensorer (seismiska) och 1 ytterligare reservsensor, enligt följande: • Minimiskydd IP 54. • Vattentäta elektriska anslutningsdon (minst IP 5 för skydd mot vatten). • Sensor – datoranslutningskablar som är lämpliga för arbete utomhus. Längd på minst 15 m.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 181-369932 Meddelande om upphandling 21/09/2017 00:00