Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning för att samla in aktuell information som är relevant för moderniser...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
12/10/2017
Sista anbudsdag:
16/11/2017
Status:
Stängd
Information
VT/2017/037.
Undersökning för att samla in aktuell information som är relevant för moderniseringen av EU:s lagstiftning rörande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen avseende kemikalier med särskild tonvikt på reproduktionstoxiska kemikalier
Undersökning för att samla in aktuell information som är relevant för moderniseringen av EU:s lagstiftning rörande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen avseende kemikalier med särskild tonvikt på reproduktionstoxiska kemikalier i syfte att analysera de hälsorelaterade, socioekonomiska och miljömässiga effekterna i samband med möjliga ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29.4.2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet och rådets direktiv 98/24/EG av den 7.4.1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
12/10/2017 00:00
16/11/2017 17:30
27/11/2017 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 196-401998
Meddelande om upphandling
12/10/2017 00:00