Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Rådgivningstjänster för sektorerna stadsutveckling, vatten och fast avfall
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
24/10/2017
Sista anbudsdag:
26/02/2018
Status:
Stängd
Information
PC-1426.
Rådgivningstjänster för sektorerna stadsutveckling, vatten och fast avfall
EIB inleder en anbudsinfordran (selektivt förfarande) i syfte att upprätta ramavtal med tjänsteleverantörer inom sektorerna stadsutveckling, vatten och fast avfall i alla dess verksamhetsländer för att stödja bankens projekt (i synnerhet dem som rör avdelningar för vattenförvaltning och stadsutveckling).
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Milstolpar
24/10/2017 00:00
12/02/2018 23:59
Ingen text
26/02/2018 23:59
27/11/2017 23:59
28/02/2018 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Stadsutveckling Del 1 – stadsutveckling: 1. Stadsförnyelse (i en bred, sektorsövergripande mening). 2. Subventionerat boende. 3. Turism. 4. Cirkulär ekonomi.
Del 2 Vatten och fast avfall Del 2 – vatten och fast avfall: 5. Vattenresurser och vattenförsörjning. 6. Hantering av avloppsvatten inbegripet återanvändning. 7. Hantering av översvämningar och hydrologi. 8. Hantering av fast avfall (kommunalt avfall, riskavfall).
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2017/S 204-419849 Meddelande om upphandling 24/10/2017 00:00