Uppgifter om anbudsinfordringar

Please note that the new time limit for receipt of tenders is 11:00 am CET on 20/12/2017
Rubrik:
Logistiktjänster, flyttjänster samt tjänster för bortskaffande av möbler och IKT...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
10/11/2017
Sista anbudsdag:
20/12/2017
Status:
Stängd
Information
RP/2017/RMC/9206.
Logistiktjänster, flyttjänster samt tjänster för bortskaffande av möbler och IKT-utrustning
Syftet är att sluta multipla ramavtal med tjänsteleverantörer som kan tillhandahålla logistiktjänster såsom receptionist- och logistikassistansstöd (del 1), flyttjänster (del 2) samt bortskaffande av möbler och IKT-utrustning (del 3).
Tjänster
Påskyndat selektivt förfarande
Stängd
Markerad
Milstolpar
10/11/2017 00:00
20/12/2017 11:00
27/11/2017 16:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Logistiktjänster
Syftet är att tillhandahålla en professionell mottagningsanläggning och stöd avseende logistisk assistans inom området anläggningsförvaltning. Receptionsdisken är organisationens första kontaktyta mot omvärlden. Målet är att välkomna besökare och hantera inkommande telefonsamtal för att säkerställa en hög nivå avseende ECDC:s företagsimage. Vad gäller stödtjänsterna avseende logistisk assistans är målet att tillhandahålla professionell förvaltning inom området förvaltning av tillgångar och varor, att ta hand om inrättande av mötesrum och att professionellt förvalta inrättande av kontor.
Del 2
Flyttjänster
Målet är att sluta avtal med en professionell och tillförlitlig uppdragstagare för organisering och genomförande av en framgångsrik flytt av ECDC till dess nya lokaler i början av våren 2018. De nya lokalerna ska vara tillgängliga för ECDC från och med 1.1.2018. Flyttprocessen förväntas dock påbörjas tidigast i februari 2018. ECDC avser hålla sin verksamhet i drift i de nuvarande lokalerna utan avbrott fram till påskuppehållet. ECDC ska hålla stängt under påskperioden (sista arbetsdag 23.3.2018, första arbetsdag 3.4.2018). Perioden mellan februari och mars 2018 ska endast användas för överföring av tillgångar som inte är nödvändiga för driften av ECDC och för förberedelserna av den allmänna ECDC-flytten (lådor, magasin, arkiv etc.). ECDC har för avsikt att till fullo använda denna period för att flytta alla tillgångar och personalägodelar till de nya lokalerna. Den fysiska överföringen bör därför äga rum mellan 23.3.2018 och 2.4.2018.
Del 3
Tjänster för bortskaffande av möbler och IKT-utrustning
Målet är att säkerställa bortskaffande av möbler och utrustning enligt miljövänlig bästa praxis. Efter det att ECDC har flyttat till de nya lokalerna ska de nuvarande lokalerna vara tillgängliga för uppdragstagaren för bortskaffande av kvarstående möbler och utrustning från och med 9.4.2018. Bortskaffningsprocessen ska avslutas senast 15.5.2018.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 216-448088
Meddelande om upphandling
10/11/2017 00:00