Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster för drift, underhåll, utveckling, stöd och konsultation avseende GMAO/C...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
10/02/2018
Sista anbudsdag:
19/03/2018
Status:
Stängd
Information
06A0010-2017-M043
Tjänster för drift, underhåll, utveckling, stöd och konsultation avseende GMAO/COSWIN-programvaran i Europaparlamentets byggnader i Belgien, Luxemburg och Frankrike
Enligt bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget har Europaparlamentet beslutat att inleda denna anbudsinfordran i syfte att täcka tjänster för drift, underhåll, utveckling, stöd och konsultation avseende GMAO/COSWIN-programvaran i Europaparlamentets byggnader i Bryssel (BE), Luxemburg (LU), och Strasbourg (FR).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
10/02/2018 00:00
19/03/2018 23:59
27/03/2018 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del A: drift, underhåll, stöd – support Helpdesk, utveckling – utvecklingsstöd, rådgivning – användarstöd – utbildning, mobila verktyg
Område 1 – drift. Uppdragstagaren tillhandahåller de olika tjänsterna som behövs för GMAO:s drift och strävar efter att alltid säkerställa programvarans goda funktion. Område 2 – underhåll. Uppdragstagaren tillhandahåller de olika tjänsterna som behövs för GMAO:s underhåll i både förebyggande, avhjälpande och utvecklande syfte. Område 3 – stöd – support via helpdesk. Uppdragstagaren sätter en Helpdesk i drift och säkerställer förvaltningen och följer upp begäran om interventioner som skickas till den. Område 4 – utveckling – utvecklingsstöd. Uppdragstagaren ska, på Europaparlamentets begäran, erbjuda rådgivningstjänster och tjänster för utveckling av nya funktioner i syfte att förbättra GMAO-lösningen. Område 5 – konsultation – användarstöd – utbildning. På Europaparlamentets begäran ska uppdragstagaren erbjuda: – konsulttjänster avseende god praxis för användandet av GMAO inom området för fastighetsförvaltning, – direktstöd till användare, – utbildning för användare av GMAO. Område 6 – mobilt verktyg. Uppdragstagaren ska, på Europaparlamentets begäran, ta över tillhandahållandet, igångsättningen och stödet för en mobil lösning för Coswin på de 3 arbetsplatserna. Denna måste integreras perfekt med Europaparlamentets IT- och nätverksmiljö.
Del 2
Del B: rådgivning och konsultation, stöd – utveckling – utbildning
Område 1 – rådgivning och konsultation. Uppdragstagaren ska erbjuda rådgivnings- och konsultationstjänster riktade mot byggsektorn i enlighet med användandet av GMAO. Område 2 – stöd – utveckling – utbildning. Uppdragstagaren erbjuder tjänsterna: – stöd till de vid Europaparlamentet som är ansvariga för förvaltning av GMAO-avtalet, – utveckling av nya funktioner med anknytning till de data som anges av GMAO (utveckling utanför COSWIN) samt underlättande av deras drift, – stöd och rådgivning i eventuella övergångar till nya lösningar för GMAO eller BIM, – utbildning av användare av GMAO. Utbildningarna kan röra användningen av kalkylblad samt underlättande av hanteringen av de data som genereras av Coswin, rapporteringsmetod, med de verktyg som är kopplade till Coswin eller annat.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 029-062396
Meddelande om upphandling
10/02/2018 00:00