Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Spanien
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publiceringsdatum i TED:
28/11/2017
Sista anbudsdag:
18/01/2018
Status:
Stängd
Information
COMM/DG/AWD/2017/973.
Tjänster avseende mediebevakning och medieanalys för Spanien
Europaparlamentet inleder detta förfarande i syfte att tilldela ett ramavtal för daglig bevakning av tryckta medier (nationella/regionala), audiovisuella medier (radio, TV) och de huvudsakliga onlinemedierna (internet). Syftet är att tillhandahålla ett lägligt, aktuellt kompendium med daglig information i form av pressöversikter om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation avser se till att det har bästa möjliga kunskap om mediernas täckning runt om i EU av frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och ledamöterna av Europaparlamentet (Member of the European Parliament – MEP). Medieanalys kommer i slutändan att hjälpa EP att bättre förmedla EU:s politik till EU-medborgare och specifika målgrupper.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
28/11/2017 00:00
18/01/2018 19:30
22/01/2018 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 228-474410
Meddelande om upphandling
28/11/2017 00:00