Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster för marknadsföring och förvaltning av evenemang/möten
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
24/11/2017
Sista anbudsdag:
22/02/2018
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/CORSER/2017/07.
Tjänster för marknadsföring och förvaltning av evenemang/möten
Uppdragstagarens huvudsakliga uppgift kommer att vara att planera och genomföra evenemangslogistik på grundval av Efsas instruktioner. För evenemang som är mer komplicerade kan uppdragstagaren även erfordras tillhandahålla konsulttjänster om hur man bäst gör reklam för ett initiativ och/eller agera som rådgivare för att rekommendera optimala format och tekniska lösningar för att uppnå fastställda mål. Uppdragstagaren kommer att stödja Efsa vid anordnandet av institutionella möten och evenemang främst i Parma (cirka 60 %, antingen vid Efsas huvudkontor eller i andra lokaler i staden), Bryssel och EU:s 28 medlemsstater (cirka 35 %), men ibland också i EU:s kandidatländer och i andra utomeuropeiska länder (cirka 5 %). Förmåga att arbeta främst i Italien och EU-länder/EES-länder, men också i kandidatländer/potentiella kandidatländer och i länder som ansluter sig till programmet för den europeiska grannskapspolitiken (EGP) kommer följaktligen att krävas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/11/2017 00:00
22/02/2018 14:30
26/02/2018 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 024-050081
Rättelse
03/02/2018 00:00
2018/S 019-038482
Rättelse
27/01/2018 00:00
2017/S 226-469961
Meddelande om upphandling
24/11/2017 00:00