Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans av datorbaserade prov (CBT) i EU:s personalrekryteringsförfarandet
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publiceringsdatum i TED:
20/12/2017
Sista anbudsdag:
23/05/2018
Status:
Stängd
Information
EPSO/PR/2016/049
Leverans av datorbaserade prov (CBT) i EU:s personalrekryteringsförfarandet
Upphandlingsförfarandet kommer att resultera i två ramavtal (1 per del) avseende stöd till Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) i personalrekryteringsförfarandet på uppdrag av EU-institutioner, genom att: — leverera datorbaserade prov (CBT) - test med flervals- och essäfrågor, och, — leverera internetbaserade prov (IBT) - ej övervakade samt lokalt och fjärrövervakade. EPSO:s användning av datorbaserade testmetoder för att tillhandahålla prov har utvecklats betydligt genom åren, inte bara när det gäller testinnehåll/testtyper, utan också när det gäller processen för provleverans, med en större geografisk täckning av kandidatpopulationen (globala tester) och prov online (datorbaserade prov). Fler detaljer tillhandahålls under relevant avsnitt nedan för varje del.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Milstolpar
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Leverans av datorbaserade prov (med flervals- och essäfrågor) Del 1 täcker organisation och leverans av “klassiska” datorbaserade prov via ett globalt nätverk av provcentrum. Dessa består vanligtvis av en uppsättning prov med flervals- och essäfrågor med olika omfattning som levereras genom det nätverk av provcentrum som tillhandahålls av uppdragstagaren. Denna del kommer även att täcka leverans av inkorgsövningar (E-trays). Provinnehållet tillhandahålls av EPSO. För detaljer, se internetadressen som anges i punkt I.3.
Del 2 Internetbaserade prov (IBT) Del 2 täcker leverans av internetbaserade prov via en provplattform för sökande online. Internetbaserade prov kommer att användas av EPSO för olika ändamål: — som ett verktyg för självselektion/självbedömning för potentiella sökande (ej övervakat), — som en plattform för leverans av lokalt övervakade internetbaserade prov i EU-institutionernas lokaler, — som en plattform för leverans av fjärrövervakade prov. Provinnehållet kommer att tillhandahållas av EPSO..
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 023-047507 Rättelse 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Rättelse 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Meddelande om upphandling 20/12/2017 00:00