Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Genomföranderiktlinjer och politiska alternativ avseende markanvändning, förändr...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
20/06/2013
Sista anbudsdag:
14/08/2013
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
CLIMA.A.2/SER/2013/0022.
Genomföranderiktlinjer och politiska alternativ avseende markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
Inom ramen för arbetet ska utförlig och omfattande vägledning tillhandahållas medlemsstater avseende hur skyldigheter ska efterlevas gällande rapportering och redovisning inom ramen för ny lagstiftning (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00002.en13.pdf) om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Vägledningen ska beakta tillgången till befintliga data och utarbeta mallar för en rad olika lösningar avseende redovisningsskyldigheterna med beaktande av aktuella huvudsakliga strategier och tillvägagångssätt som tillämpas inom EU.Utöver vägledningen ska arbetet omfatta bedömning och kvantifiering av kostnader och tillgång till data på medlemsstatsnivå som är av relevans för skyldigheterna. Denna bedömning ska göras inom ramen för politiska alternativ eller scenarier. I bedömningen ska det tillhandahållas rekommendationer för förbättring av data, om tillämpligt, och exempel på god praxis.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
20/06/2013 00:00
Ingen text
14/08/2013 16:00
28/08/2013 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2013/S 213-368682
Rättelse
02/11/2013 00:00
2013/S 118-200647
Meddelande om upphandling
20/06/2013 00:00