Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Annonsering i media avseende såväl rekrytering som arbetsgivarvarumärke, samt rå...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
24/05/2018
Sista anbudsdag:
29/06/2018
Status:
Stängd
Information
WK-1448
Annonsering i media avseende såväl rekrytering som arbetsgivarvarumärke, samt rådgivande och genomförandetjänster för EIB:s arbetsgivarvarumärke, outreach och alternativa strategier för förvärv av sökande
EIB avser tilldela ramavtal med en enda leverantör angående följande 2 delar: Del 1 - Annonsering i media i såväl rekryteringssyften som syften avseende arbetsgivarvarumärke. Del 2 - Tjänster avseende rådgivning och genomförande angående EIB:s arbetsgivarvarumärke, outreach och alternativa strategier för förvärv av sökande.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
24/05/2018 00:00
29/06/2018 23:59
04/07/2018 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Annonsering i media för såväl rekrytering som arbetsgivarvarumärke
Den blivande tjänsteleverantören, som måste vara oberoende av mediagrupperingar, är skyldig att tillhandahålla preventiv rådgivning, och därefter genomföra en effektiv mediastrategi för att attrahera högkvalificerade och mångskiftande sökande för specifika poster och bredare begåvningsmålgrupper, på läglig basis, och att gynna EIB som arbetsgivare av högsta klass i begåvningsmålgrupper på pågående basis.
Del 2
Rådgivnings- och genomförandetjänster avseende EIB:s arbetsgivarvarumärke, outreach och alternativa strategier för förvärv av sökanden
Den blivande tjänsteleverantören söks för att säkra att EIB ska göras medveten om de senaste och mest effektiva teknikerna för anskaffande av sökande, och för att garantera att Bankens lokaliseringsstrategi är i linje med marknadens bästa praxis, konkurrenskraftig i enlighet med liknande organisationer, och som positionerar EIB på lämpligt sätt i dess målmarknader, medan den står fast vid EIB:s affärsprioriteringar och mångfaldsmål.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 097-220646
Meddelande om upphandling
24/05/2018 00:00