Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av utvärder...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publiceringsdatum i TED:
13/12/2017
Sista anbudsdag:
09/02/2018
Status:
Stängd
Information
TRADE/2017/A5/01
Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållande av utvärderingstjänster till Europeiska kommissionen inom handelsområdet
Syftet med ramavtalet är att genomföra bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling och bakgrundsstudier som skulle kunna användas inom ramen för en konsekvensbedömning av efterhandsutvärderingar eller tillfälliga utvärderingar av handels- eller investeringsavtal. Förutom förhandlingar om, eller befintliga, bilaterala, plurilaterala eller multilaterala handels- eller investeringsavtal är även ramavtalet ämnat att tillhandahålla undersökningar för konsekvensbedömningar eller efterhandsutvärderingar eller tillfälliga utvärderingar av EU:s unilaterala förmånshandelsavtal. Referenser till analyser eller bedömningar av “handels- eller investeringsavtal” bör även anses täcka analyser eller bedömningar av dessa unilaterala förmånshandelsavtal.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/12/2017 00:00
Ingen text
Ingen text
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 031-066854 Rättelse 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Meddelande om upphandling 13/12/2017 00:00