Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Pilotundersökning om fastställande av miljöpåverkan hos fordon som drivs med kon...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publiceringsdatum i TED:
22/12/2017
Sista anbudsdag:
19/02/2018
Status:
Stängd
Information
CLIMA.C.4/SER/2017/0019
Pilotundersökning om fastställande av miljöpåverkan hos fordon som drivs med konventionella och alternativa bränslen, genom livscykelbedömning
Syftet med undersökningen är att jämföra utsläpp av växthusgaser under ett fordons livscykel och de viktigaste effekterna på miljön och människors hälsa hos lätta fordon (personbilar och skåpbilar) och tunga fordon (lastbilar, bussar och långfärdsbussar), som drivs av olika typer av motorer (förbränningsmotorer och elmotorer) och som använder olika typer av bränsle eller transportenergi. Undersökningen kommer att omfatta fossila bränslen (bensin, diesel, flytande naturgas (liquefied natural gas - LNG), naturgas), biobränslen och andra alternativa bränslen, samt elektricitet. Påverkan kommer att bedömas under fordonets hela livscykel, inklusive produktion, perioden när fordonet är i drift fram till livscykelns slut/återvinning, och hänsyn kommer tas till bränsle- och energiproduktion och förbrukning. Det täcker tidsperioden 2020-2050.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
22/12/2017 00:00
19/02/2018 16:00
01/03/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 246-513671
Meddelande om upphandling
22/12/2017 00:00