Uppgifter om anbudsinfordringar

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Rubrik:
Tillhandahållande av extern personal och tjänster till stöd för IT-infrastruktur...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
23/12/2017
Sista anbudsdag:
19/03/2018
Status:
Stängd
Information
OP-1455
Tillhandahållande av extern personal och tjänster till stöd för IT-infrastruktur och driftstjänster vid EIB-gruppen
Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållandet av extern personal och specifika tjänster för att stödja verksamheten i respektive organisationsenheter inom IT-avdelningen vid Europeiska investeringsbanken. Denna anbudsinfordran är uppdelad i 3 separata delar som var och en representerar olika teknisk områden och omfattningar: — del 1: Tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-slutanvändare och identitets- och åtkomsthanteringstjänster i EIB-gruppens lokaler i Luxemburg och dess externa kontor över hela världen, — del 2: Tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-infrastrukturverksamheten i EIB-gruppens lokaler i Luxemburg, — del 3: Tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-nätverket och enhetlig kommunikationsverksamhet på EIB-gruppens lokaler i Luxemburg.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-slutanvändare och identitets- och åtkomsthanteringstjänster i EIB-koncernens lokaler i Luxemburg och dess externa kontor över hela världen
1 ramavtal kommer att tecknas med en tjänsteleverantör. Del 1 omfattar tjänster inom följande områden: — Första och andra linjens servicedesktjänster, — Kundsupporttjänster för slutanvändare, — Kapitalförvaltningstjänster för slutanvändare, — Kapitalförvaltningstjänster för slutanvändare avseende bestånd, — Externa kontorsstödtjänster, — Ingenjörstjänster för slutanvändare, — Ingenjörstjänster avseende Microsoft serverapplikationer, — Identitets- och åtkomsthanteringstjänster. Tjänsterna kommer att utföras genom närvaro av personal på plats, om inget annat anges.
Del 2
Tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-infrastrukturverksamhet
1 ramavtal kommer att tecknas med en tjänsteleverantör. Del 2 omfattar tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-infrastrukturtjänster i EIB-gruppens lokaler i Luxemburg. IT-infrastrukturverksamhet omfattar verksamheter inom följande områden: — Ingenjörstjänster avseende serveroperativsystem och administrationstjänster, — Linux (inklusive Red Hat), Unix, Windows, — Virtualiseringsteknik och administrationstjänster. VMware, Hyper-V. — Lagring och säkerhetskopieringsteknik och administrationstjänster, — Ingenjörstjänster avseende infrastrukturapplikationer och administrationstjänster. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — Övervakning, planering, automatisering och orkestreringsteknik och administrationstjänster, — Tjänster avseende infrastrukturverksamheter, — Tjänster avseende datacentrumsupport och förvaltning av infrastrukturtillgångar, — Utformning och arkitektur av infrastrukturtekniktjänster. Tjänsterna kommer att utföras genom närvaro av ingenjörer på palts, om inget annat anges.
Del 3
Tillhandahållande av personal och tjänster för att stödja IT-nätverk och enhetlig kommunikationsverksamhet
1 ramavtal kommer att tecknas med en tjänsteleverantör. Del 3 omfattar tillhandahållande av tjänster avseende IT-nätverksverksamheter inom följande områden: — Tjänster avseende nätverksinfrastruktur, — Tjänster avseende nätverk och enhetlig kommunikationsdesign och arkitektur, — Tjänster avseende enhetlig kommunikationsteknik. Tjänsterna kommer att utföras genom närvaro av ingenjörer på palts, om inget annat anges.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 026-055834
Rättelse
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Meddelande om upphandling
23/12/2017 00:00