Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stödtjänster för genomförande av politik för tillträde och fördelning av nytta i...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Publiceringsdatum i TED:
23/12/2017
Sista anbudsdag:
01/02/2018
Status:
Stängd
Information
ENV.F.3/SER/2017/0040
Stödtjänster för genomförande av politik för tillträde och fördelning av nytta i EU, i synnerhet EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta – 4 delar
Tillhandahålla Europeiska kommissionen stöd i genomförandet av politik för tillträde och fördelning av nytta (ABS – Access and Benefit-Sharing) i EU, i synnerhet EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta (förordning nr 511/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet) och utförandet av de specifika uppgifter som krävs av kommissionen och EU-medlemsstaterna genom förordningen, genom t.ex. utarbetande av rapporter, tillhandahållande av rekommendationer, sammanställning och analys av data, övervakning av genomförande- och efterlevnadsåtgärder, övervakning av trender inom den internationella politiska utvecklingen rörande tillträde och fördelning av nytta och användningen av genetiska resurser i EU, information till allmänheten och deltagande i möten.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
23/12/2017 00:00
01/02/2018 16:00
13/02/2018 10:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Bästa praxis och stöd till intressenter
Tillhandahålla Europeiska kommissionen stöd i genomförandet av politik för tillträde och fördelning av nytta i EU, i synnerhet EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta (förordning nr 511/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet) och utförandet av de specifika uppgifter som krävs av kommissionen genom förordningen, nämligen analys av dokument, utarbetande av rapporter och information till allmänheten.
Del 2
Internationellt öppet förfarande
Tillhandahålla Europeiska kommissionen stöd i genomförandet av politik för tillträde och fördelning av nytta i EU, i synnerhet EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta (förordning nr 511/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet) och utförandet av de specifika uppgifter som krävs av kommissionen genom förordningen, nämligen genom övervakning av trender inom den internationella politiska utvecklingen rörande tillträde och fördelning av nytta, sammanställning och analys av data och utarbetande av rapporter.
Del 3
Översikt av rättsliga åtgärder och rekommendationer för framtiden
Tillhandahålla Europeiska kommissionen stöd i genomförandet av politik för tillträde och fördelning av nytta i EU, i synnerhet EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta (förordning nr 511/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet) och utförandet av de specifika uppgifter som krävs av kommissionen och EU-medlemsstaterna genom förordningen, genom övervakning av genomförande- och efterlevnadsåtgärder, sammanställning och analys av data, övervakning av trender inom användningen av genetiska resurser i EU, tillhandahållande av rekommendationer och utarbetande av rapporter.
Del 4
Vägledningsdokument och möte med medlemsstaterna
Tillhandahålla Europeiska kommissionen stöd i genomförandet av politik för tillträde och fördelning av nytta i EU, i synnerhet EU:s förordning om tillträde och fördelning av nytta (förordning nr 511/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet) och utförandet av de specifika uppgifter som krävs av kommissionen genom förordningen, nämligen genom tillhandahållande av teknisk rådgivning, utarbetande av rapporter och deltagande i möten.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 247-516979
Meddelande om upphandling
23/12/2017 00:00