Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökningar om stomnätskorridorer inom det transeuropeiska transportnätet och...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publiceringsdatum i TED:
30/12/2017
Sista anbudsdag:
14/02/2018
Status:
Stängd
Information
MOVE/B1/2018-216
Undersökningar om stomnätskorridorer inom det transeuropeiska transportnätet och stöd till europeiska samordnare
Denna anbudsinfordran utfärdas för ytterligare utarbetande av de nio korridorundersökningarna och för tillhandahållande av tekniskt stöd till europeiska samordnare.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
Offentligt kontrakt
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
Villkor för deltagande
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Uttagningskriterier enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Milstolpar
30/12/2017 00:00
14/02/2018 16:00
19/02/2018 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del 1: Korridoren Östersjön–Adriatiska havet
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som ska tillhandahållas under denna del avser den Östersjön-Adriatiska korridoren.
Del 2
Del 2: Korridoren Nordsjön–Östersjön
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som ska tillhandahållas under denna del avser korridoren Nordsjön–Östersjön.
Del 3
Del 3: Medelhavskorridoren
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som tillhandahålls under denna del avser Medelhavskorridoren.
Del 4
Del 4: Korridoren Orienten/östra Medelhavet
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som tillhandahålls under denna del avser korridoren Orienten/Östra Medelhavet.
Del 5
Del 5: Korridoren Skandinavien–Medelhavet
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som tillhandahålls under denna del avser Korridoren Skandinavien–Medelhavet.
Del 6
Del 6: Korridoren Rhen–Alperna
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som tillhandahålls under denna del avser Korridoren Rhen–Alperna.
Del 7
Del 7: Atlantiska korridoren
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som ska tillhandahållas under denna del avser den Atlantiska korridoren.
Del 8
Del 8: Korridoren Nordsjön–Medelhavet
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som tillhandahålls under denna del avser Korridoren Nordsjön–Medelhavet.
Del 9
Del 9: Korridoren Rhen–Donau
Denna anbudsinfordran utfärdas för vidareutveckling av kunskapsbasen om stomnätet och dess nio stomnätskorridorer och för att få det tekniska stöd som behövs för att bedöma hur implementeringen av korridoren fortskrider samt förfining av korridorens arbetsplaner. Dessutom kommer uppdragstagaren att leverera stödtjänster som krävs av samordnarna för korridorernas förvaltningsstruktur, innefattande korridorforum och deras arbetsgrupper. Tjänster som tillhandahålls under denna del avser Korridoren Rhen–Donau.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2017/S 250-526306
Meddelande om upphandling
30/12/2017 00:00