Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänster och utrustning avseende mobil kommunikation
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
03/01/2018
Sista anbudsdag:
29/01/2018
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/22/2017
Tjänster och utrustning avseende mobil kommunikation
Syftet med denna upphandling är att förvärva mobila röst- och datakommunikationstjänster i Portugal och utomlands via roaming och utrustning (enheter) för mobil kommunikation.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Krav: Anbudsgivaren ska ha den rättsliga kapacitet och regleringskapacitet som krävs för att utöva den yrkesverksamhet som erfordras för kontraktets genomförande. Bevishandling: Giltig licens från Anacom för att tillhandahålla mobila tjänster i Portugal (eller motsvarande för andra länder – i tillämpliga fall).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
03/01/2018 00:00
29/01/2018 23:59
07/02/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 001-000003
Meddelande om upphandling
03/01/2018 00:00