Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållandet av granskning av informationssystemssäkerhet och...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Publiceringsdatum i TED:
18/01/2018
Sista anbudsdag:
08/03/2018
Status:
Stängd
Information
AGRI/2017/H1/02
Ramavtal för tillhandahållandet av granskning av informationssystemssäkerhet och IT-applikationer hos de utbetalande organen i EU:s medlemsstater och i mottagarländer av Ipard II
Syftet med kontraktet är att tillgängliggöra en extern granskningskapacitet med hög yrkesmässig kvalitet för GD AGRI i syfte att utför följande tjänster: 1) Granskning av informationssystemssäkerhet (ISS – Information Systems Security) hos de utbetalande organen samt eventuellt delegerande organ och samordnade organ i EU:s medlemsstater och i mottagarländer av Ipard II å GD AGRI:s vägnar, och/eller 2) Applikationsgranskning (dataintegritet) hos de utbetalande organen samt eventuellt delegerande organ och/eller samordnande organ endast i EU:s medlemsstater å GD AGRI:s vägnar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
18/01/2018 00:00
08/03/2018 17:00
22/03/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 012-022169
Meddelande om upphandling
18/01/2018 00:00