Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av transporttjänster
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
25/01/2018
Sista anbudsdag:
02/03/2018
Status:
Stängd
Information
AO/023/17
Tillhandahållande av transporttjänster
Kontoret avser sluta 2 ramavtal i kaskadform som omfattar tillhandahållande av alla typer av tjänster relaterade till transport i Alicante, Spanien, eller utanför Spanien. Därför ska uppdragstagaren ha kapacitet att uppfylla Kontorets krav med avseende på dessa tjänster, och allting som relaterar till tillhandahållande av chaufförer med fordon samt hantering av uthyrning, köp och leasing av fordon i enlighet med nuvarande behov. Föremål för kontraktet är därför att erhålla effektiva transporttjänster av hög kvalitet, antingen genom uppdragstagaren eller genom en kombination av uppdragstagarens och Kontorets resurser.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
05/03/2018 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 017-034031
Meddelande om upphandling
25/01/2018 00:00