Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Laboratorieanalyser av matjordsprover som har samlats in inom ramen för Lucas 20...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
31/05/2018
Sista anbudsdag:
02/07/2018
Status:
Stängd
Information
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Laboratorieanalyser av matjordsprover som har samlats in inom ramen för Lucas 2018
Undersökning av markanvändning och marktäckning (LUCAS) innehåller en modul för övervakning av matjord. Cirka 26.000 matjordsprover samlas in från naturliga och halvnaturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark) i hela Europa. Dessa prover ska analyseras för fysiska och kemiska parametrar och för DNA, med hjälp av standardmetoder. Denna upphandling avser tillhandahållande av laboratorietjänster för analys av jordens fysiska och kemiska parametrar, tungmetaller, bekämpningsmedel och antibiotika samt DNA i de matjordsprover, som har samlats in i samband med undersökningen inom ramen för Lucas 2018.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
31/05/2018
Ingen text
Ingen text
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Analys av jordparametrar och tungmetaller Syftet med tjänstekontraktet för del 1 är att analysera grundläggande fysiska och kemikaliska parametrar i jorden och tungmetaller i matjordsprover enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten. Matjordsprover samlas in från mineraljord och organisk jord i naturliga och halvnaturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark).
Del 2 DNA-analys av jord Syftet med tjänstekontraktet för del 2 är att utföra DNA-analyser av 1.050 matjordsprover, som samlas in inom ramen för matjordsundersökningen Lucas 2018, i syfte att bedöma den biologiska mångfalden samt graden av antibiotikaresistenta gener i jorden. Matjordsprover har samlats in från naturliga och halvnaturliga miljöer (dvs. jordbruksmark, skog och gräsmark).
Del 3 Analys av växtskyddsmedel + antibiotika Syftet med tjänstekontraktet för del 3 är att analysera växtskyddsmedel (Plant Protection Products - PPPs) och antibiotika enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten. Matjordsprover samlas in från mineraljord och organisk jord i jordbruks -och gräsmark.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 105-238736 Rättelse 05/06/2018
2018/S 102-232130 Meddelande om upphandling 31/05/2018