Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd för att förbättra och automatisera uppsamling och rapportering av ...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
27/01/2018
Sista anbudsdag:
02/03/2018
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/ALPHA/2018/01
Tekniskt stöd för att förbättra och automatisera uppsamling och rapportering av data avseende utbrott av djursjukdomar och övervakning (Sigma)
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tillhandahålla tekniskt stöd till Efsa och MS avseende ad hoc-insamling av data om utbrott och övervakning av djursjukdomar (Afrikansk svinpestvirus (ASF), fågelinfluensa (AI) och lumpy skin disease (LSD)) och inhemska populationer (grisar, fjäderfä och nötkreatur) i relation till pågående uppdrag. Listan över sjukdomar och djurpopulationer kan komma att ändras under ramavtalets löptid, beroende på de uppdrag som Efsa tar emot.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
27/01/2018 00:00
02/03/2018 14:30
05/03/2018 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 019-038474
Meddelande om upphandling
27/01/2018 00:00