Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildning för anställda med ledningsansvar
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
15/02/2018
Sista anbudsdag:
23/03/2018
Status:
Stängd
Information
MHA-1417
Utbildning för anställda med ledningsansvar
Europeiska investeringsbanken (EIB) har som mål att välja ut mellan 4 och 6 tjänsteleverantörer för att säkerställa handledning på individ -och gruppnivå för anställda med ledningsansvar hos EIB, samt mellan 3 och 4 tjänsteleverantörer för tillhandahållande av mästarklasser till ovannämnda personal för att hjälpa dem att förvärva handledningsfärdigheter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
15/02/2018 00:00
23/03/2018 23:59
27/03/2018 14:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Individuell och gruppvis utbildning
Tjänsterna kommer att bestå av leverans av individuella och gruppvisa handledningssessioner och åtgärder för att stödja utbildningen av anställda med ledningsansvar.
Del 2
Mästarklasser och workshops för att hjälpa anställda med ledningsansvar att förvärva handledningsfärdigheter
De tjänster som erfordras omfattar leverans av 1-dagars mästarklasser inom handledning för EIB:s anställda med ledningsansvar, så att de kan förvärva de viktigaste handledningsfärdigheterna och ha möjlighet att öva på dem i en säker miljö. Mellan 6 och 12 mästarklasser förväntas levereras per år till grupper om 8 och 12 deltagare. Varaktigheten för varje mästarklass är 8 timmar. Varje mästarklass följs upp av en workshop (handlingsbaserat lärande), med små grupper på 4 till 8 deltagare, baserat på tidigare förvärvade lärdomar, och inriktat huvudsakligen på övning. Högst två workshops i handlingsbaserat lärande ska äga rum inom en tidsram på 6 till 12 veckor efter mästarklassen; varje workshop i handlingsbaserat lärande ska ha en varaktighet på 4 timmar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 035-075341
Rättelse
20/02/2018 00:00
2018/S 032-069086
Meddelande om upphandling
15/02/2018 00:00