Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Konsulttjänster inom miljö-, klimat- och sociala sektorer
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
07/02/2018
Sista anbudsdag:
23/07/2018
Status:
Stängd
Information
PC-1458
Konsulttjänster inom miljö-, klimat- och sociala sektorer
EIB inleder en anbudsinfordran (selektivt förfarande) i syfte att upprätta ramavtal med tjänsteleverantörer inom sektorerna stadsutveckling, vatten och fast avfall i alla dess verksamhetsländer för att stödja bankens projekt (i synnerhet miljö- och social due diligence, inklusive med avseende på kön och mänskliga rättigheter samt klimatrelaterade åtgärder).
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Milstolpar
07/02/2018 00:00
23/07/2018 23:59
26/03/2018 23:59
Ingen text
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1 Miljö- och social due diligence Del 1 - Miljö- och social: 1) allmän miljö; 2) tjänster avseende biologisk mångfald och ekosystem; 3) allmän social, inklusive ofrivillig omflyttning, rättigheter och intressen hos utsatta befolkningsgrupper, arbetsnormer, arbetsmiljö och folkhälsa, säkerhet och trygghet. 4) Mänskliga rättigheter; 5) Kön; 6) Känslighet för konflikter; 7) Engagemang hos intressenter.
Del 2 Klimatåtgärd Del 2- klimatåtgärd: 1) Klimatfinans med stor påverkan; 2) Undersökning av risk för klimat och finansiering av anpassning; 3) Klimatintegrering; 4) Riskvärdering av klimat;
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 054-118665 Rättelse 17/03/2018 00:00
2018/S 026-055833 Meddelande om upphandling 07/02/2018 00:00