Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av utrymme och tillhörande tjänster för ett center för katastr...
Upphandlande myndighet:
Council of the European Union
Publiceringsdatum i TED:
07/02/2018
Sista anbudsdag:
Ingen text
Status:
Öppna
Information
UCA-17/076
Tillhandahållande av utrymme och tillhörande tjänster för ett center för katastrofåterställningsdata
Syftet med anbudsinfordran är att upprätta ett ramavtal med en leverantör som kan hyra ut (byggnad) ett utrymme för ett center för säkra data (katastrofåterhämtningsplats) för rådets generalsekretariats behov. Syftet med avtalet är också att tillhandahålla datacentertjänster avseende katastrofåterhämtningsplatsen (inklusive kontorsutrymmen, samlingslokal och förrådsrum). I dag driver rådets generalsekretariat i 2 datacenter, ett i Justus Lipsus-byggnaden (Rue de la Loi 175 — 1048 Brussels, Belgien) och den andra i LEX-byggnaden (145 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Belgien). De 2 datacentren ligger för nära varandra, varför denna anbudsinfordran har startats för att flytta det center som ligger i LEX-byggnaden till den nya katastrofåterhämtningsplatsen. Efter anbudsinfordran kommer ramavtalet att tilldelas med en inledande löptid på 4 år med möjlighet till 4 förlängningar på 1 år vardera.
Tjänster
Begränsad
Öppna
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
07/02/2018 00:00
Ingen text
27/02/2018 16:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 026-055839
Meddelande om upphandling
07/02/2018 00:00