Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildning i insamling, bedömning och sammanfattning av bevis för Efsas vetenska...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
10/02/2018
Sista anbudsdag:
30/04/2018
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/AMU/2018/01
Utbildning i insamling, bedömning och sammanfattning av bevis för Efsas vetenskapliga bedömningar
Det övergripande målet med detta upphandlingsförfarande är att stödja Efsa i att utveckla intern kapacitet för att samla in, bedöma och sammanfatta bevis från litterära källor inom området vetenskaplig bedömning av livsmedel och foder. Myndigheten avser välja ut en uppdragstagare som ska leverera en uppsättning skräddarsydda utbildningskurser avseende insamling, bedömning och sammanfattning av bevis från litterära källor inom området vetenskaplig bedömning av livsmedel och foder.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
10/02/2018 00:00
30/04/2018 14:30
02/05/2018 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 029-062346
Meddelande om upphandling
10/02/2018 00:00