Uppgifter om anbudsinfordringar

PLEASE do NOT wait until the last hours to submit your offer today. Do you have a registered PIC? - this takes time. If you still have issues then please send an email to DIGIT-EPROCUREMENT-SUPPORT@ec.europa.eu AND copy procurement@enisa.europa.eu
Rubrik:
Tjänster avseende anordnande och förvaltning av evenemang
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publiceringsdatum i TED:
12/05/2018
Sista anbudsdag:
15/06/2018
Status:
Stängd
Information
ENISA F-RED-18-T13
Tjänster avseende anordnande och förvaltning av evenemang
Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet infordrar anbud avseende tillhandahållande av evenemangsstödtjänster för sammanträden, som kan komma att hållas i Enisas lokaler eller i tredje parts lokaler (ej bostäder). Anordnande av evenemang innebär att tillhandahålla stöd till Enisa beträffande konferensrelaterade tjänster som t ex sammanträdesrum, lokala restaurangleverantörer, flygbiljetter, resebyråleverantör, lokala cateringföretag, lokalt tekniskt stöd, mottagningslokaler, teknisk utrustning, tillverkning av personbrickor, registreringshantering och eventuellt tolkningstjänster.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/05/2018 00:00
15/06/2018 23:59
18/06/2018 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 090-201121
Meddelande om upphandling
12/05/2018 00:00