Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av vetenskapligt stöd avseende fiske på öppet hav...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publiceringsdatum i TED:
31/03/2018
Sista anbudsdag:
14/05/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/EMFF/2018/003
Ramavtal för tillhandahållande av vetenskapligt stöd avseende fiske på öppet hav i centrala Norra ishavet
Tillhandahållande av vetenskaplig rådgivning för fiskeriförvaltning samt övriga tjänster som krävs för att tillhandahålla rådgivning avseende centrala Norra ishavet. Syftet med rådgivningen och tjänsterna är att stödja implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken genom att tillämpa försiktighetsansatsen och den ekosystembaserade strategin, samtidigt som överensstämmelse med målen i Europeiska unionens miljölagstiftning och i den integrerade havspolitiken ska säkerställas.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/EASME
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
31/03/2018 00:00
14/05/2018 15:00
15/05/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 072-158617
Rättelse
13/04/2018 00:00
2018/S 064-141502
Meddelande om upphandling
31/03/2018 00:00