Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av support till användarberedskap avseende offent...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
16/01/2019
Sista anbudsdag:
03/04/2019
Status:
Stängd
Information
696/PP/2018/FC
Ramavtal för tillhandahållande av support till användarberedskap avseende offentlig reglerad tjänst (Public related Services, hädanefter PRS), (SPUR - Support for PRS User Readiness)
Föreliggande anbudsinfordran avser tillhandahållande av support till användarberedskap avseende offentlig reglerad tjänst PRS (SPUR). Det resulterande ramavtalet för tjänster kommer att löpa upp till högst 48 månader och huvudsakligen fokusera på verksamhet avseende medvetenhet. Det innefattar också utarbetande av specifika dokument som rör segment avseende PRS-användare, liksom tillhandahållande av support till kommissionen avseende olika arbetsgrupper och utveckling av användarutrymmen för PRS User Segment Lab inom Europeiska kommissionens lokaler.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Det bör noteras, att i enlighet med Europaparlamentets och Rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25.10.2011 om föreskrifterna för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet, ska anbudsgivarna vara stationerade i ett deltagarland med offentlig reglerat tjänst, som anges i artikel 2(a) i nämnda beslut. Detta gäller underleverantörer på samma sätt.Dessutom ska anbudsgivaren för att bli behörig att begära referenshandlingarna i avsnitt 1.4.2 i förfrågningsunderlaget, vilka definieras som skyddad information, till ansökningsformuläret som finns under bilaga 6.10 i förfrågningsunderlaget bilägga både ett ifyllt sekretessavtal (NDA) se bilaga 6.11 och godgännande av SAB (säkerhetskommittén) att handha PRS-information för denna specifika ITT (tekniköverföring).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2019/S 011-020554
Meddelande om upphandling
16/01/2019 00:00