Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Allmänna kommunikations- och publikationstjänster
Upphandlande myndighet:
European Maritime Safety Agency
Publiceringsdatum i TED:
07/04/2018
Sista anbudsdag:
14/05/2018
Status:
Stängd
Information
EMSA/OP/9/2018
Allmänna kommunikations- och publikationstjänster
Upphandlingsförfarandet omfattar en rad kommunikations- och publikationstjänster – indelade i fem specifika delar – till stöd för Europeiska sjösäkerhetsbyrån vid genomförandet av dess externa och interna kommunikationsverksamhet. – Del 1 omfattar tjänster avseende tryck av Emsas publikationer. – Del 2 omfattar märkt PR-material, utställningsmaterial och kläder. – Del 3 omfattar tjänster för webbproduktion för hantering av webbinnehåll med öppen källkod. – Del 4 omfattar multimedietjänster, inklusive audiovisuell täckning av evenemang, efterbehandling av video, animerad grafik och bildhämtning. – Del 5 omfattar tjänster för grafisk formgivning och layout, som omfattar informationsgrafik och illustrationer samt layout för Emsas publikationer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Trycktjänster
Del 1 omfattar tjänster gällande tryck av Emsas publikationer, såsom. i) lagreglerade publikationer i standardformat ii) 1-sidiga tredelade broschyrer i A4-format iii) fyrdelade broschyrer i A4-format iv) Emsa-affischer i A0-format v) 32/48/64-sidiga tekniska rapporter, riktlinjer, manualer och förteckningar vi) 8/56/72-sidiga 20x20 cm publikationer vii) enkel-/dubbelsidiga faktablad i A4-format viii) märkt skrivmaterial Under kontraktets löptid ska färdiga publikationer med text och bilder levereras av Emsa i PDF-format optimerat för tryck (utvecklat i Adobe InDesign).
Del 2
Märkt PR-material
Del 2 omfattar följande tjänster, för vilka prover ska tillhandahållas i samband med anbudet, enligt de kvalitetskriterier som anges i punkt 16 i förfrågningsunderlaget: a) Märkta PR-material och -produkter (företagsgåvor), inklusive VIP-produkter i) Märkt material med lågt värde till konferenser och informationsmontrar ii) Märkta reklamprodukter av medelhögt värde iii) Märkta VIP-reklamprodukter c) Märkta kläder b) Märkt mobilt utställningsmaterial Anbudsgivare ska tillhandahålla en katalog med produkter och/eller tjänster för att visa det fullständiga utbudet av produkter och/eller tjänster som erbjuds.
Del 3
Tjänster för webbproduktion
Del 3 omfattar tjänster för webbproduktion för hantering av webbinnehåll med öppen källkod. För att stärka kapaciteten för Emsas kommunikationsteam kräver byrån emellanåt webbproduktion samt tjänster för utvecklande underhåll för byråns valda system för hantering av webbinnehåll (Joomla!). Alla kostnader ska baseras på persondagar (7,5 h) för fjärrådgivning (på distans). Anbudsgivare ska uppvisa den kunskap och bevisade kapacitet som anges i punkt 15.5 i förfrågningsunderlaget. Prover ska tillhandahållas i samband med anbudet, enligt de kvalitetskriterier som anges i punkt 16 i förfrågningsunderlaget.
Del 4
Multimedietjänster
Del 4 omfattar multimedietjänster, inklusive audiovisuell täckning av evenemang, efterbehandling av video, animerad grafik och bildhämtning. a) Audiovisuell täckning av evenemang b) Efterbehandling av video c) Animerad grafik d) Tjänster rörande bildhämtning e) Pris per profil Respektive kostnader ska anges av anbudsgivaren i Bilaga 1 Del 4 och ska inte omfatta transport- och logikostnader som byrån vid behov ska stå för, enligt ramavtalet. Prover ska tillhandahållas i samband med anbudet, enligt de kvalitetskriterier som anges i punkt 16 i förfrågningsunderlaget.
Del 5
Tjänster för grafisk design och layout
Del 5 omfattar tjänster för grafisk formgivning och layout, som omfattar informationsgrafik och illustrationer samt layout för Emsas publikationer. a) Grafisk formgivning Emsas publikationer och webbsida behöver tillhandahållas professionellt formgiven informationsgrafik och illustrationer, inklusive diagram, grafik över arbetsflöde och kartor (storlek: A5 eller A4). Baserat på ett informationsmöte med Emsa ska uppdragstagaren ta fram lämpligt visuellt innehåll. Formgivare ska kunna sörja för Emsa:s möjlighet till minst två faser för förändringar och slutförande av utkastet för det visuella innehållet. Leveransen av en digital, redigerbar fil (t.ex. i formatet .ai, .tiff eller .indd) utan upphovsrättsliga begränsningar ska ske via e-post. Anbudsgivare ska också lämna ett anbud för persondagspris (baserat på 7,5 h arbetsdag) och meritförteckning för minst 2 experter. Prover ska tillhandahållas i samband med anbudet, enligt de kvalitetskriterier som anges i punkt 16 i förfrågningsunderlaget. b) Layouttjänster Emsa kan kräva ytterligare hjälp gällande publikationslayout, inklusive tekniska rapporter, tre- eller fyrdelade broschyrer, etc. Anbudsgivare ska kunna sörja för Emsa:s möjlighet till minst 2 faser för förändringar och slutförande av utkasten för layout. Leveransen av en digital, redigerbar fil (t.ex. .indd eller .indt) utan upphovsrättsliga begränsningar ska ske via e-post. Anbudsgivare ska lämna ett anbud för persondagspris (baserat på 7,5 h arbetsdag), för layout av de angivna publikationerna och meritförteckning för minst 2 experter. Prover ska tillhandahållas i samband med anbudet, enligt de kvalitetskriterier som anges i punkt 16 i förfrågningsunderlaget.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 073-161049
Rättelse
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Meddelande om upphandling
07/04/2018 00:00