Uppgifter om anbudsinfordringar

Tender specifications updated (summary table on page 5) - Corrigendum 1// Deadline for tenders and opening date postponed - Corrigendum 2. Deadline for tenders postponed until 22.5 - Corrigendum 3
Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av IT-tjänster avseende IT-tillämpningar Europeis...
Upphandlande myndighet:
European Chemicals Agency (ECHA)
Publiceringsdatum i TED:
31/03/2018
Sista anbudsdag:
22/05/2018
Status:
Stängd
Information
ECHA/2017/09
Ramavtal för tillhandahållande av IT-tjänster avseende IT-tillämpningar Europeiska kemikaliemyndigheten med anknytning till Reach-förordningen
Anbudsinfordran syftar till att upprätta ett ramavtal för tjänster avseende följande IT-tjänster: rådgivnings- och förvaltningstjänster, programvaruutveckling och -underhåll, tjänster avseende applikations- och ADSM-förvaltning (ADSM - Advanced Demand Side Management), stödtjänstverksamheter och tjänster för internationalisering av programvaror. Tillämpningarna som omfattas inkluderar ECHA:s molntjänster, REACH-IT, IUCLID, CHESAR, exponeringsverktyg och Odyssey. Ramavtalet kommer även att möjliggöra framtagningen av nya programvarusystem eller anpassningar till nya leveransmodeller (t ex molnifiering) med anknytning till de IT-tjänster, tjänster och tekniker, som omfattas av detta ramavtal.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Milstolpar
31/03/2018 00:00
22/05/2018 17:00
28/05/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 090-201125 Rättelse 12/05/2018 00:00
2018/S 084-189072 Rättelse 02/05/2018 00:00
2018/S 064-141510 Meddelande om upphandling 31/03/2018 00:00