Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Översättning av meddelanden och andra texter under ramdirektiv 2002/21/EG (ändra...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
30/05/2018
Sista anbudsdag:
02/07/2018
Status:
Stängd
Information
SMART 2018/1014
Översättning av meddelanden och andra texter under ramdirektiv 2002/21/EG (ändrat genom direktiv 2009/140/EG) och under relevanta artiklar av framtida europeiska kodex för elektronisk kommunikation
Syftet med ramavtalet är att tillhandahålla översättningstjänster i samband med tillämpningen av EU:s regleringsmässiga ram för elektroniska kommunikationsnätverk och -tjänster. Uppgifterna som omfattas av det föreslagna ramavtalet för tjänster innefattar översättning från officiella EU-språk till brittisk engelska av: i) meddelanden om utkast till regleringsåtgärder som skickas in till kommissionen av nationella tillsynsmyndigheter under artikel 7 i ramdirektivet ii) alla andra relevanta texter och korrespondenser mellan kommissionen och nationella tillsynsmyndigheter avseende meddelanden och tillämpliga förfaranden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
30/05/2018 00:00
02/07/2018 14:00
04/07/2018 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 101-230006
Meddelande om upphandling
30/05/2018 00:00