Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens: stödåtgärder för byggsektorn
Upphandlande myndighet:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publiceringsdatum i TED:
23/05/2018
Sista anbudsdag:
23/07/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2017/042
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens: stödåtgärder för byggsektorn
Detta är en anbudsinfordran i form av ett öppet förfarande för att sluta ett tjänstekontrakt avseende utarbetandet av utvalda Europeiska yrkesmoduler avseende arbetsmiljön (Occupational Health and Safety - OSH) i byggsektorn, på grundval av identifierade kompetensbehov när det gäller arbetsmiljön för särskilda yrkesprofiler inom byggentreprenad, i synnerhet när det gäller att arbeta med nya byggnads- och isoleringsmaterial, teknik och enskilda processer (inklusive relevant utrustning). Det huvudsakliga syftet med denna åtgärd är att främja utarbetandet och genomförandet av en långsiktig kompetensstrategi för byggsektorn, bevisbyggande avseende kompetenssituationen och adressera kompetensunderskott, kunskapsklyftor och kompetensglapp. Fokus kommer att ligga på nuvarande och framtida behov, kompetensutveckling och utarbetande av en ny läroplan, samt på att bedöma behovet av en granskning av yrkesprofiler. De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget i avsnitt 1.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i punkt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
Ingen text
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2018/S 096-217867 Meddelande om upphandling 23/05/2018 00:00