Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens. Mot en gemensam vision för a...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publiceringsdatum i TED:
04/05/2018
Sista anbudsdag:
10/07/2018
Status:
Stängd
Information
EASME/COSME/2018/006
Strategi för sektoriellt samarbete kring kompetens. Mot en gemensam vision för att adressera kompetensbehoven hos små och medelstora företag inom fordonssektorn: främjande av utvecklingen av kompetensutvecklande och omskolande...
Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt för att stödja fordonsindustrin i att behålla nyckelfärdigheter och erhålla nya, för att upprätthålla och stärka konkurrenskraften hos den europeiska fordonssektorn på den globala marknaden, och därmed bidra till den övergripande sektoriella kompetensstrategin. Målet är att öka medvetenheten kring nuvarande bästa praxis avseende relevant politik och initiativ för kompetensutveckling/omskolning (i synnerhet för små och medelstora företag) inom EU och i länder utanför EU, där fordonssektorn har en stark ställning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiskt mest fördelaktigt
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
04/05/2018 00:00
10/07/2018 16:00
11/07/2018 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2018/S 086-192610
Meddelande om upphandling
04/05/2018 00:00